Artikel 7 van algemene voorwaarden. Prijzen en leveringskosten

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btwtarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer de producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt, met variabele prijzen aanbieden.
3. De prijzen in de winkel en de prijzen in de webshop kunnen verschillen.
4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief de verzendkosten.
5. De verzendkosten zijn voor alle bestellingen hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van de bestelling.
6. Bij bestellingen boven de vijfenzeventig euro (€ 75,-) zijn de verzendkosten gratis.

Artikel 8 van algemene voorwaarden. Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat door de consument aan de ondernemer kenbaar is gemaakt.
3. De ondernemer zal de geaccepteerde bestelling met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.